Emmas Hundfys

Hundens väg till ett rörligare och hälsosammare liv

Stretching

Stretching handlar om att arbeta mot muskelns kontraktion. Det är ett bra verktyg för att förebygga skador efter en fysisk aktivitet, tex. efter träning eller en längre skogspromenad.

Vad är stretching bra för?
- Ökad elasticitet
- Ökat rörelseomfång
- Ökad proprioception (balans)
- Ökad cirkulation

Viktigt att tänka på!
Att stretcha sin hund låter enkelt och det är det, men om man inte vet hur man gör eller utför det på ett korrekt sätt så kan det göra mer skada än nytta.
Du får inte stretcha hunden om den har en akut skada, muskelbristning, infektion, akut inflammation, feber eller nedsatt allmäntillstånd.