Hanteringsträning

Att hunden är van och känner sig bekväm med att komma upp på ett bord och bli hanterade av andra människor är bra och nyttigt. Några exempel är när hunden ska till veterinären, hundtrim, små utställningshundar som blir kollade uppe på bord och hos canineopater.

Vem är hanteringsträning bra för?
 - Framför allt hunden. Hunden blir mindre stressad och får en positiv känsla.
- Personal som ska ta emot hunden. Det blir lättare att undersöka hunden och hitta eventuella problem.
- Behandlingarna blir oftast effektivare om hunden känner sig bekväm och inte spänner sig.

Vad innehåller ett besök?
Ett besök kan se olika ut beroende på vad hunden behöver tränas på.
Det viktiga är att man inte går för fort fram och gör det mer obehagligt eller jobbigt för hunden.
Hundar är individer och är olika rädda för saker och ting, därför är varje besök hos mig väldigt individuella.